Kirkon keskusrahasto

Kirkon keskusrahaston rakenne:

Vuoden 2016 alussa kirkon keskushallintouudistuksen yhteydessä Kirkon eläkerahasto eriytettiin Kirkon keskusrahastosta, tätä koskevat säännökset sisältyvät kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Muutos oli käytännössä pelkästään lainsäädäntötekninen. Kirkon eläkerahasto jatkoi Kirkon keskusrahaston eläkerahaston toimintaa, ja Kirkon keskusrahaston eläkerahaston varat, oikeudet ja velvoitteet siirtyivät Kirkon eläkerahastolle. Muutoksen jälkeen Kirkon keskusrahastoon sisältyvät kirkon yhteinen toiminta ja Kirkon palvelukeskus (Kipa).