Toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tilintarkastuskertomus (KPMG Oy Ab)

Kirkolliskokoukselle
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Kirkon eläkerahaston (y-tunnus 2721508-7) hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudella 1.1.-31.12.2017. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastauista Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

Lue Kirkon eläkerahaston tilintarkastuskertomus kokonaisuudessaan täältä.