KERin tulevaisuuden näkymät

Eläkerahaston sijoitustoiminta

  • Johtokunta hyväksyi joulukuussa 2017 sijoitussuunnitelman vuodelle 2018. Seuraavassa taulukossa on esitetty eläkerahaston omaisuusluokkakohtainen perusallokaatio vuodelle 2018.
  • Omaisuusluokan muodostavat sijoitukset, jotka reagoivat yhdenmukaisesti talouden muutoksiin. Yhteisvaihtelu eri omaisuusluokkien välillä on vähäisempää kuin omaisuuslajin sijoitusten keskinäinen yhteisvaihtelu. Hajauttamalla sijoitukset eri omaisuusluokkiin rahaston kokonaisriski pienenee. Eläkerahaston käyttämät omaisuusluokat ovat korko-, osake- ja muut sijoitukset.

Eläkerahaston perusallokaatio vuodelle 2018:

 

Eläkejärjestelmän rahoittaminen

Eläkerahaston johtokunnan tehtävänä on seurata kirkon eläkerahaston riittävyyttä ja tehdä vuosittain esitys kirkkohallitukselle seuraavana vuonna perittävän työnantajan eläkemaksun ja eläkerahastomaksun suuruudesta. Tarvittavan maksutason suuruutta tarkastellaan Kevan vuosittain laatiman eläkemenoennusteen sekä eläkevastuulaskelman perusteella.

Kilpailukykysopimus alentaa työnantajien maksamia eläkemaksuja vuosina 2017-2020. Tämä otetaan huomioon myös kirkon eläkerahastossa. Vastaavasti työntekijän eläkemaksu nousee, joten maksutulot kirkon eläkerahastoon eivät tästä syystä muutu.

Alennus 0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2017:

  • 0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2018
  • 0,40 prosenttiyksikköä vuonna 2019
  • 0,40 prosenttiyksikköä vuonna 2020.

Työntekijämaksun korotus ja työnantajamaksun alennus ovat yhteensä 1,20 prosenttiyksikköä vuosina 2017-2020.

Kirkolliskokous vahvisti marraskuussa 2017, että kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus vuonna 2018 on 5,0 % ja että seurakuntien työnantajan eläkemaksu vuodelle 2018 on 21,8%.