Tilastotietoa kirkon eläkkeistä

Kirkon eläkkeitä maksettiin vuonna 2017 yhteensä 201,5 milj. euroa (3,9 %), joista muiden maksamia eläkkeitä (Vilma-eläkkeet) oli 15,3 milj. euroa. Kirkon vanhuuseläkemenot olivat 181,3 milj. euroa (4,3 %). Työkyvyttömyyseläkemenot olivat 9,2 milj. euroa (- 6,1 %) ja perhe-eläkemenot 9,5 milj. euroa (- 1 %). Muita eläkkeitä maksettiin 1,5 milj. euroa.

Saapuneet kirkon eläkelain mukaiset hakemukset ja niihin annetut päätökset 2017

  • Kirkon eläkkeitä ja kuntoutuksia koskevia hakemuksia saapui Kevaan 1 938, mikä oli 0,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutushakemuksissa oli kasvua, muissa laskua.
  • Suhteessa eniten vähenivät osa-aikaeläkehakemukset, joissa laskua oli 85,1 prosenttia. Tämä johtui siitä, että eläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistui ja sen tilalle tuli osittain varhennettu vanhuuseläke. Viimeiset uudet osa-aikaeläkkeet alkoivat tammikuussa 2017.

 

 

 

 

 

 

  • Vuonna 2017 Keva teki 2 008 kirkon eläkkeitä ja kuntoutusta koskevaa päätöstä. Päätösten määrä nousi 9,8 prosentilla vuoteen 2016 verrattuna. Tietojärjestelmiin tehtävien eläkeuudistusmuutosten vuoksi normaalia suurempi osa loppuvuonna 2016 saapuneista hakemusta käsiteltiin vasta 2017 puolella. Vuonna 2017 vanhuuseläkehakemukset käsiteltiin keskimäärin 26 päivässä ja työkyvyttömyyseläkkeet 43 päivässä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Uusiin kirkon eläkelain mukaisiin eläkehakemuksiin annettuja päätöksiä Keva teki 1 296. Työkyvyttömyyseläkkeitä koskevista hakemuksista Keva hylkäsi 22,1 (edellisvuonna 26,2) prosenttia. Kuntoutuspäätöksistä hylkääviä oli 10,2 (edellisvuonna 18,2) prosenttia.

Kirkon eläkepäätösten itseoikaisumenettely

  • Vuonna 2017 Keva käsitteli 36 valitusta, jotka koskivat kirkon eläkkeitä koskevia päätöksiä, näistä 26 liittyi työkyvyn arviointiin. Kaikista valituksista Keva oikaisi 13,9 prosenttia ja työkyvyn arviointia koskevista valituksista 3,8 prosenttia.

Työeläkevakuutetut ja eläkkeelle siirtyneet

  • Kirkon eläkejärjestelmän mukaan vakuutettuja oli vuoden 2017 lopussa noin 18 000 henkilöä, joista naisia on noin 70 prosenttia.
  • Kirkon palveluksesta siirtyi vuonna 2017 eläkkeelle 611 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneitä oli 11 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2016.
  • Kirkon palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 61,7 vuotta (62,1 vuotta vuonna 2016). Vanhuuseläkkeille siirryttiin vuonna 2017 keskimäärin 64,4 vuoden iässä (64,4 vuoden iässä vuonna 2016). Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus oli 76 prosenttia kaikista eläkkeelle siirtyneistä.