Sijoitustoiminta

Eläkerahaston omaisuuden arvo 31.12.2017 oli 1 542 milj. euroa (vuonna 2016: 1 423 milj. euroa) arvostettuna markkinahintaan.

  • Kirkon eläkerahastolle vuosi 2017 oli tuotoltaan erittäin hyvä. Vuoden 2017 sijoitustoiminnan nettotulos käyvin arvoin oli 9,0 %. Salkun reaalituotto 8,4% ylitti sijoitussuunnitelmassa asetetun 3,5 prosentin reaalituottotavoitteen. Lisäksi salkun volatiliteetti alitti asetetun 9,5 % riskitason, ollen 3,5 %.
  • Eläkerahaston pitkän aikavälin nettotuotto (1991–2017) pysyi edelleen hyvänä, ollen vuoden lopussa 8,2 % p.a.
  • Eläkerahaston johtokunta on laatinut vuodesta 2017 toimintakertomuksen sekä erillisen vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksen, jotka ovat tilinpäätöksen liitteenä.

Vuoden lopussa sijoitukset olivat hajautettuina seuraavasti: