KERin tuloslaskelma ja toteumavertailu

1.1.-31.12.2017

(milj. eur) TP16 TA17 Toteuma 2017
Maksutulot
  KIEL-maksut 155,3 152,9 153
  Eläkerahastomaksu 36,4 36,7 35,9
  TVR-maksut 6 6 5,2
197,7 195,6 194,1
Eläkemenot
 KIEL-eläkkeet -179,7 -184,6 -186
Kuntoutuskulut -0,2 -0,3
 Vilma-eläkkeet -14 -15,4 -15,3
 Hallintomenot (KEVA) -2,1 -2,6 -2,1
 Muut korjauserät -0,8 0,6
Muut kulut 0 0
-196,7 -202,6 -203,1
RAHOITUSKATE 1,0 -7,0 -9,0
Sijoitustoiminnan tuotot 73,2 12,3 84,2
RAHOITUS- JA SIJOITUSTOIMINNAN KATE 74,2 5,3 75,2
Toimintakulut
 Henkilöstökulut -0,5 -0,5 -0,4
 Palvelujen ostot -0,9 -0,5 -0,7
 Muut toimintakulut -0,1 -0,2 -0,1
-1,5 -1,2 -1,2
RAHASTOITUVA TULOS 72,7 4,1 74,0
Eläkerahaston vähennys /
lisäys (-)
-72,7 -4,1 -74,0
TULOS 0 0 0