Kirkon eläkerahasto (KER)

Vuosi 2017 oli Kirkon eläkerahaston toinen toimintavuosi. Kirkon eläkerahasto (KER) eriytettiin 1.1.2016 Kirkon keskusrahastosta ja se toimii itsenäisenä julkisoikeudellisena oikeushenkilönä.

Kirkon eläkerahaston tehtävänä on vastata eläketurvan rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta kirkon oman eläketoiminnan siirryttyä lopullisesti Kevaan vuonna 2012. Eläkkeiden ja hoitokulujen maksamista varten siirretään kuukausittain Kevalle valtiovarainministeriön vahvistama summa eläke- ja hoitokuluennakkoina, kunkin vuoden lopullinen maksu vahvistuu seuraavan vuoden keväällä. Kirkon eläkerahaston osuus Kevan hoitokuluista on n. 2,4 %. Vuonna 2017 eläkerahaston hoitokulut olivat 2,1 milj. euroa.

Eläkerahastosiirrot vuosina 2011–2020 (milj. euroa):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulukuussa 2017 valmistuneiden kirkon eläkemenoennusteen ja eläkevastuulaskelman mukaan KiEL-eläkevastuu on 31.12.2017 n. 4 631 milj. euroa (vuona 2016: 4 562 milj. euroa). Eläkevastuusta on kerrottu lisää tilinpäätöksen liitetiedoissa.