Kirkkohallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Kirkkohallitus esittää, että Kirkon eläkerahaston tulos 73 977 007,67 euroa siirretään Kirkon eläkerahastoon.