Kirkon eläkerahaston tilinpäätös

Asianumero: DKIR/225/00.01.02/2018
Hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 27.2.2018