Vuosikertomuksen liitteet

 

Kirkkohallituksen kokoonpano

Kirkkohallituksen julkaisusarjat

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisut

Kannettujen kolehtien jako

Yhteisvastuukeräys

Kirkkohallituksen täysistunnon myöntämät avustukset seurakunnille

Kirkkohallituksen myöntämät avustukset kirkollisille järjestöille

Kirkkohallituksen asettamat johtokunnat ja neuvottelukunnat

Kirkkohallituksen antamat lausunnot

Kirkkohallituksen yleiskirjeet

Kyrkostyrelsens cirkulär

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär

Kirkkohallituksen esitykset, kirjeet ja ilmoitukset kirkolliskokoukselle