Kirkon eläkerahasto (KER)

Kirkkohallituksen sijoitusyksikkö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkon eläkerahasto (KER) eriytettiin 1.1.2016 kirkon keskusrahastosta ja se toimii itsenäisenä julkisoikeudellisena oikeushenkilönä. Kirkon eläkerahaston hallinnosta huolehtii Kirkkohallitus. Kirkon eläkerahastoa ei ole kiinnitetty yksilökohtaisiin eläkevastuisiin, vaan se toimii niin kutsuttuna puskurirahastona eli rahastolle ei synny yksilöllisesti katettavia eläkevastuita kuten TyEL-eläkejärjestelmässä. Kirkon eläkerahaston sijoitusyksikkö vastaa kirkon eläkerahaston lisäksi keskusrahaston, viiden tuomiokapitulin sekä muutamien omakatteisten rahastojen varoista. Tehtävänä on sijoitusvarojen hoitaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden.

Kirkon eläkerahaston tuloskortti