Tärkeimmät tapahtumat vuoden 2017 aikana

Vuoden 2017 aikana henkilöstöhallinnossa perustehtävien hoitamisen ohella jatkettiin olemassa olevien henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämistä ja käytön tehostamista (Populus, KirkkoHR, Reg@Web) sekä henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistä.

Kirkon palvelukeskuksessa oli tarve taloudellisen tasapainotuksen saavuttamiseksi tehostaa tekemistä muuttuneessa tilanteessa, jossa uusien asiakkaiden vastaanottovaihe päättyi ja siirryttiin vakiinnuttamaan palvelutuotantoa. Ensimmäisessä vaiheessa palvelutuotannon vakiinnuttamisessa keskityttiin vain olennaisiin perustehtäviin, jonka pohjalta päivitettiin toimenkuvia ja tunnistettiin päättyviä tehtäviä. Tämän pohjalta Kirkon palvelukeskuksessa käytiin TUTA-menettely, jonka lopputulemana 15 silloista tehtävää lopetettiin.

Vuonna 2016 toteutetun Kirkkohallituksen henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella laaditun yksikkötasoisten toimenpideohjelmien toteuttamisen tueksi ja etenemisen seuraamiseksi järjestettiin vuoden aikana kolme kehittämistyöpajaa. Kahdessa kevään aikana järjestetyssä tilaisuudessa fasilitaattorina toimii HR 4 Groupin konsultti Harri Sirén. Kolmannen työpajan kouluttajana toimi organisaatiokonsultti Susanna Kalavainen Työterveyslaitokselta ja aiheena oli haastavat tilanteet esimiestyössä – epäasiallinen kohtelu ja vastuuton työkäyttäytyminen. Kehittämistyöpajoihin osallistuivat esimiehet sekä yksiköstä nimetyt työhyvinvoinnin kehittämiskoordinaattorit. Työpajojen kautta esiin nousseiden ajankohtaisten työhyvinvoinnin kehittämisteemojen pohjalta organisoitiin yhteistyössä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa kuusi työpajaa kirkon johtamistyötä tekeville. Näistä kuudesta työpajasta syksyn 2017 aikana toteutettujen kolmen työpajan aiheet olivat asiantuntijuuden johtaminen, muutoksen johtaminen sekä palautteen antaminen työstä ja työyhteisössä. Kirkon johtamistyötä tekevien työpajat jatkuvat keväällä 2018.

Syksyllä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa organisoitiin työhyvinvointipäivä, joka piti sisällään varhaisen tuen toimintamallin esittelyä, luennon hyvän unen merkityksestä työhyvinvoinnille, mahdollisuuden InBody-mittaukseen, sekä mindfulness ja aleksandertekniikka esittelyä.

Vuoden aikana suoritettiin työterveyshuollon palveluiden sekä vakuutusten kilpailutus, aloitettiin etätyökäytänteiden kehittämisprojekti sekä psyykkisen hyvinvoinnin kehittämishanke. Kirkkohallitus on ollut mukana Kirkon työmarkkinalaitoksen, Kevan ja Työturvallisuuskeskuksen organisoimassa Kirkon työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen oppimisverkostossa.