Mikä henkilöstötilinpäätös on?

Henkilöstötilinpäätös kuvaa Kirkkohallituksen tilannetta vuoden 2017 aikana ja tilastoissa tilannetta 31.12.2017. Se sisältää myös Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) tiedot, pois lukien tuomiokapitulit. Tiedot on kerätty pääosin taloushallinnon, palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon ohjelmista.

Henkilöstötilinpäätöksen tehtävänä on antaa tietoa Kirkkohallituksen henkilöstövoimavarojen tilasta ja kehityksestä. Se on henkilöstöä koskevien tietojen tiivistelmä, jota voidaan hyödyntää henkilöstöstrategian laadinnassa, työyhteisön kehittämishankkeissa, henkilöstön koulutuksen, työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä yleensä henkilöstöä koskevien toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa.

Kertomusvuoden henkilöstötilinpäätöksen ovat laatineet henkilöstöpäällikkö Sari Kiili, henkilöstösihteeri Elina Nordman sekä toimistosihteeri Suvi Heikkinen.

Henkilöstötilinpäätös annetaan kirkolliskokoukselle, Kirkkohallitukselle ja henkilökunnalle. Henkilöstötilinpäätöksen varsinaisessa tekstiosuudessa käsitellään vuoden 2017 tilannetta ja lopussa on erillinen tilastoliite, jossa on esillä eri aihealueiden pidemmän aikavälin tilastomateriaalia.