Kansliapäällikön puheenvuoro

Kirkkohallitus näkee työntekijöiden työhyvinvoinnin merkittävänä resurssina. Sen edistämiseen on kiinnitetty huomiota monin tavoin fyysisestä työskentely-ympäristöstä johtamiseen.

Työhyvinvoinnin aktiivinen kehittäminen on jatkunut kertomusvuonna työhyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella. Esiin nousseita kehittämisideoita pohdittiin yksiköissä ja niitä työstettiin esimiesten ja kehittämiskoordinaattoreiden yhteistyönä. Eri aihealueisiin liittyvät koulutukset käynnistyivät kertomusvuoden aikana ja ne jatkuvat edelleen. Yhdessä työterveyshuollon kanssa järjestettiin työhyvinvointipäivä, jonka aikana esiteltiin laajasti työhyvinvointiin vaikuttavia asioita.

Kirkkohallitus oli myös mukana Kirkon työmarkkinalaitoksen, Kevan ja työturvallisuuskeskuksen organisoimassa työhyvinvoinnin johtamisen oppimisverkostossa.

Kertomusvuoden aikana toteutettiin työterveyshuollon kilpailutus ja työterveyshuollon järjestäjäksi valittiin Terveystalo Oy.

Kirkolliskokous lähetti kirkkohallitukselle 17 erilaista tulevaisuustoimeksiantoa, joista erityisesti keskusrahastomaksun tason alentaminen ja Kirkon kehittämispalveluita koskeva toimeksianto vaikuttavat myös Kirkkohallituksen henkilöstöön. Ne herättivätkin kysymyksiä ja epävarmuutta henkilöstön keskuudesta. Toimeksiantojen etenemisestä on tiedotettu henkilöstölle sitä mukaan, kun uutta kerrottavaa on ollut.

Kirkon Palvelukeskuksessa (Kipa) toteutettiin talouden tasapainottamiseen liittyvä tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuva (TUTA) YT-prosessi. Työvoiman käytön vähentämiseen liittyvän TUTA-menettelyn jälkeen 15 tehtävää lakkautettiin. Muutoksen jälkeen on panostettu toiminnan vakiinnuttamiseen.

Vuonna 2016 aloitettiin etätyökäytänteiden kehittämisprojekti sekä selvitettiin ja kokeiltiin mahdollisuuksia laajentaa työajanseurantaa etäkäyttöön Reg@Web työajanseurantajärjestelmän kokeilulla. Kokeilun jälkeen todettiin, että se voidaan ottaa käyttöön koko henkilöstön osalta.

Kirkon työssä tulevaisuuteen suuntautuminen ja sen rakentaminen on aina läsnä. Lähivuosina se on kirkolliskokouksen toimeksiannosta tavallista enemmän pohdittavana. Myös kirkkohallitus on mukana rakentamassa tulevaisuuden kirkkoa niin, että seurakunnat voivat tehdä Jumalan valtakunnan työtä muuttuvissa tilanteissa ja ympäristöissä.

 

Jukka Keskitalo, kansliapäällikkö