Henkilöstöjohtaminen Kirkkohallituksessa

Henkilöstötoiminnon tehtävän perustana on Kirkkohallituksen perustehtävä, strategia, visio ja arvot. Henkilöstötyötä tehdään kaikilla Kirkkohallituksen organisaation tasoilla. Vastuut ja valtuudet jakautuvat niin johdolle (strateginen rooli), kuin esimiehille (käytännön henkilöstöjohtaminen, päivittäisjohtaminen) ja henkilöstölle. Henkilöstöhallinto on tämän toiminnan tukena ja kehittäjänä, mutta yhdessä vastaamme henkilöstöjohtamisen hyvästä tasosta.

Henkilöstötoiminnassa Kirkkohallituksen tavoitteena on toteuttaa oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä henkilöstöpolitiikkaa. Kirkkohallitus on työnantaja, joka arvostaa henkilöstön osaamista ja tukee henkilöstön mahdollisuutta kehittyä työtehtävässään. Tavoitteenamme on kannustava työilmapiiri. Arvostamme pidempiaikaisia työsuhteita ja panostamme työkyvyn ylläpitoon, hyvään vuorovaikutukseen ja tiedonkulkuun sekä johtamiskulttuuriin. Toiminnassa sitoudumme noudattamaan Kirkkohallitusta työnantajana velvoittavia lakeja ja sopimuksia.

Kirkkohallituksen henkilöstötiimi pyrkii omalla tehtäväalueellaan luomaan edellytyksiä tavoitteelliselle ja tulokselliselle työskentelylle mm. hoitamalla Kirkkohallituksen operatiivisia henkilöstöprosesseja, pitämällä yllä työnantajakuvaa, organisoimalla Kirkkohallituksen yhteistä koulutusta strategisilla painopistealueilla sekä tukemalla työyhteisön toimintaa ja osaamisen kehittämistä. Henkilöstötiimi myös pitää yllä ja kehittää yhteisiä henkilöstöhallinnon toimintamalleja ja pelisääntöjä. Henkilöstötiimin visiona on olla talon työntekijöitä varten.

Henkilöstötiimi kuuluu Kirkkohallituksen organisaatiossa kansliapäällikön toimistoon. Tiimissä työskentelevät henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri ja toimistosihteeri. Henkilöstötiimi hoitaa Kirkkohallituksen operatiivista henkilöstöhallintoa, työterveyshuollon ja työkyvyn ylläpidon koordinointia, yhteistä henkilöstökoulutusta sekä intranet-viestinnän koordinointia ja kehittämistä. Henkilöstötiimi hoitaa Kirkkohallituksen osastojen rekrytointi-ilmoittelun ja avustaa osastoja rekrytoinneissa. Lisäksi henkilöstöpäällikkö toimii Kirkkohallituksen henkilöstön työsuojelupäällikkönä ja koordinoi työsuojelutyötä ja yhteistoimintaa. Kirkon palvelukeskuksessa (Kipa) on oma työsuojelupäällikkö sekä henkilöstöhallinnon henkilöstöä. He vastaavat omalta osaltaan Kipan henkilöstöasioiden hoitamisesta.