Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnassa henkilöstön edustajina olivat Elina Nordman, työsuojeluvaltuutettu, yhteistyötoimikunnan sihteeri, Tuula Koskinen pääluottamusmies, Eeva Toivari luottamusmies, Ilkka Sipiläinen pääluottamusmies, Helena Tuominen luottamusmies 12.1. alkaen, Marjo Hurskainen työsuojeluvaltuutettu (Kipa), Piia Niskala varatyösuojeluvaltuutettu (Kipa) ja Margit Sademies luottamusmies (Kipa). Työnantajan edustajina olivat Jukka Keskitalo kansliapäällikkö, Sari Kiili henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö ja Erja Jaatinen controller, työsuojelupäällikkö (Kipa) 31.10. saakka, Sami Savilaakso johtaja 1.11. alkaen, asiantuntijajäsen Juha Kääriäinen kiinteistöpäällikkö, turvallisuuspäällikkö.

Yhteistyötoimikunta käsitteli toimintavuonna yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia tehtäviä sekä mm. seuraavia asioita: yhteistyötoimikunnan toimintakertomus ja toimintasuunnitelma, työterveyshuollon toiminta, kustannukset ja KELA korvaushakemus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkkohallituksen budjetti, virkistystoiminnan määrärahojen anomus, käyttö ja käytön seuranta, työsuojelun toimintaohjelma, tapaturmaseuranta sekä kiinteistöihin liittyvät ajankohtaiset asiat. Vakioaiheena käsiteltiin Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset ja niiden vaikutus Kirkkohallitukseen.

Lisäksi käsiteltiin muita ajankohtaisia toimintaan liittyviä asioita, kuten riskikartoitus Kirkon tutkimuskeskukseen ja Seinäjoen toimipisteeseen, Aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset Kirkkohallitukseen sekä Tampereen tuomiokapituliin, Kelan työterveyshuollon tarkastus Kirkkohallitukseen sekä tarkastuksen tulokset ja kehitysehdotukset, Kirkkohallituksen mukanaolo Kuntien eläkevakuutuksen ja Kirkon Työmarkkinalaitoksen työhyvinvoinnin johtamisen oppimisverkostossa, työterveyshuollon sekä vakuutusyhtiön kilpailutus, Kirkkohallituksen yhteistoimintaorganisaatiota koskeva paikallinen virka- ja työehtosopimus, yksikkökohtaisten työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden tilanneraportit sekä turvahenkilöiden paloturvallisuuskoulutus.

Yhteistoimintasopimuksen edellyttämiä asioita käsiteltiin kahdessa henkilöstöinfossa. Lisäksi henkilökunnalle informoitiin ajankohtaisista asioista kerran kuukaudessa järjestetyillä kuukausikahveilla. Kipassa henkilöstö- ja kuukausi-infoja pidettiin noin kerran kuukaudessa, yhteensä 9 kertaa.