Matkakustannukset

Kirkkohallituksen asiantuntijatyöhön sisältyy edelleen runsaasti matkustamista, vaikka uusia työtapoja, mm. nettineuvottelumahdollisuus, on otettu käyttöön. Matkapäivien keskittyvät etenkin asiantuntija- ja esimiesryhmille, joten joidenkin henkilöiden kohdalla matkapäivien osuus työajasta voi olla poikkeuksellisen suuri. Nettineuvottelujärjestelmä tuottaa säästöä sekä matkakustannuksiin että matkoihin käytettyyn aikaan etenkin kotimaan matkustamisen kohdalla.

Matkakustannukset olivat yhteensä 811 640 euroa (v. 2016 yhteensä 991 925), josta kotimaan matkojen osuus oli 67 % kustannuksista ja ulkomaan matkojen osuus 33 % kustannuksista. Kotimaan matkojen määrä on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna 35 % ja ulkomaanmatkojen määrä kasvanut 1 %. Matkakustannukset kokonaisuudessaan ovat vähentyneet edellisvuodesta 22 %.