Tasa-arvo

Kirkkohallituksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Henkilöstötilinpäätöksessä tilastotieto pyritään, mikäli mahdollista, antamaan sukupuolen mukaan eriteltynä.

Intran tietosisällössä on huolehdittu siitä, että rekrytointiin, perehdytykseen, kehityskeskusteluun sekä tasa-arvosuunnitelmaan liittyvä materiaali ja ohjeistus ovat kokonaisuudessaan koko henkilöstön saatavilla.