Virkistystoiminta

Kirkkohallitus edistää työntekijöidensä hyvinvointia mm. jakamalla henkilöstölle kulttuuri- ja liikuntaseteleitä kaksi kertaa vuodessa. Seteleitä jaettiin keväällä 15 kpl/työntekijä ja syksyllä 10 kpl/työntekijä. Etua käytti keväällä 186 (177 v. 2016) ja syksyllä 177 (181 v. 2016) työntekijää.

Virkistysmäärärahasta maksettiin liikunta- ja kulttuuriseteleiden lisäksi kevätretken, joulujuhlan ja kerran kuussa järjestettävien yhteiskahvien kulut, sekä henkilökunnan käytössä olevien taukotilojen yhteyteen sijoitettujen kahviautomaattien kustannukset.