Työkyvyn ylläpito ja hyvinvointi

Kirkkohallitukselle on laadittu työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2018, jossa on määritelty työhyvinvointityön tavoitteet. Työhyvinvointi Kirkkohallituksen tasolla tarkoittaa sitä, että työ on mielekästä, sujuu tehokkaasti, tuottavasti ja turvallisesti. Yksilön tasolla työhyvinvointi Kirkkohallituksessa puolestaan tarkoittaa sitä, että hän voi työssään hyvin, on toimintakykyinen ja motivoitunut. Tavoitteellinen työhyvinvointityö on osa johtamista; se kuuluu osana henkilöstösuunnitelmaan ja strategiaan, ja on käytännössä osa päivittäistä esimiestyötä ja henkilöstöhallintoa.

Työympäristössä on kiinnitetty erityistä huomiota työergonomiaan, mikä on tärkeää toimistotyössä. Työfysioterapeutin tekemiä ergonomisia tarkastuksia päätteiden ääressä työskentelevien työntekijöiden työtiloissa tehtiin kertomusvuonna 10 (19 vuonna 2016). Työntekijöillä on käytössään yksilöllisesti säädettävät ergonomiset sähköpöydät ja työfysioterapeuttia on mahdollisuus hyödyntää ennaltaehkäisevään neuvontaan sekä työterveysperustaiseen ryhmätoimintaan.

Vuoden aikana on työhyvinvoinnin johtamisen kannalta kiinnitetty erityistä huomiota työssä jaksamiseen. Mielenterveyteen liittyvien työterveyshuollon käyntien määrän kasvusta ja mielenterveyteen liittyvien poissaolokustannusten määrästä johtuen Kirkkohallituksessa aloitettiin henkisen työhyvinvoinnin toimintamallin rakentaminen. Työssä uupumisen problematiikkaan ja yksilölliseen työssä jaksamisen tukemiseen pyritään vastaamaan kehittämällä varhaista tukea sekä työterveyshuollon yhteistyötä. Yksilöllistä jaksamista on tuettu myös siten, että työantaja on korvannut nimetyn työterveyslääkärin lähetteellä enintään viisi käyntiä työpsykologilla. Työntekijät voivat hakea tukea myös osallistuakseen hiljaisuuden retriittiin.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä pyritään hyödyntämään laajaa yhteistyöverkostoa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa suunniteltaessa huomiota kiinnitetään terveellisen ja monipuolisen ravinnon, fyysisen kunnon ja riittävän levon merkityksen esille nostamiseen. Henkilöstön työhyvinvoinvoinnin ylläpitämiseksi Kirkkohallitus tarjoaa mahdollisuuden työpaikkaruokailuun, varhaiskuntoutukseen sekä tukee omaehtoista liikuntaharrastusta kulttuuri- ja liikuntasetelein. Lisäksi toimintavuoden aikana järjestettiin Kirkon talossa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työhyvinvointipäivä, joka piti sisällään varhaisen tuen toimintamallin esittelyä, luennon hyvän unen merkityksestä työhyvinvoinnille, mahdollisuuden InBody-mittaukseen, sekä mindfulness ja aleksandertekniikka esittelyä. Työhyvinvointipäivän luentoja oli mahdollisuus seurata myös skypen välityksellä.

Työterveyshuollon ja tyky-toiminnan ohella työhyvinvointi edellyttää henkilöstön omaehtoiseen aktiivisuuteen perustuvaa työkyvyn ylläpitämistä.