Palkka- ja henkilöstökustannukset

Kirkkohallituksen palkkakustannukset olivat 19,37 M€ vuonna 2017. Luku pitää sisällään kustannukset säännöllistä palkoista, lisä- ja ylityökorvauksista, muista lisäpalkkioista tai palkanlisistä sekä lomapalkat ja lomarahat. Henkilöstökustannuksilla tarkoitetaan palkkakustannuksia, joihin on lisätty sivukulut eli sosiaaliturvamaksut ja muut välilliset kustannukset, esim. eläke- ja vakuutusmaksut. Nämä ns. henkilösivukulut olivat yhteensä 6,15 M€. Palkka- ja henkilöstökustannukset olivat v. 2017 yhteensä 24,84 M€. Henkilöstökustannukset ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna 3,5 %.