Työtapaturmat

Työtapaturmia sattui kertomusvuoden aikana yhteensä 15, joista Kipassa 8 (v. 2016 tapaturmia oli yhteensä 15). Tapaturmien aiheuttamia poissaolopäiviä oli yhteensä 38 työpäivää (v. 2016 päiviä oli 29). Kahta lukuun ottamatta tapaturmat sattuivat työmatkalla. Tapaturmapoissaolojen osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 0,04 % (0,03 % v. 2016). Tapaturmattomia päivien ennätys Kirkkohallituksessa oli 90 kalenteripäivää ja Kipassa 76 kalenteripäivää.

Työtapaturmatilanne on otettu yhteistyötoimikunnan asialistan vakioaiheeksi seuraamalla tapaturmattomien päivien kertymistä. Tapaturmien ennaltaehkäisyyn on kiinnitetty huomiota myös siten, että työsuojeluhenkilöstö käy työpaikalla sattuneet tapaturmat läpi ko. henkilön kanssa siinä mielessä, olisiko tapaturma voitu välttää ja miten vastaava tilanne voidaan estää. Jos korjaavia toimenpiteitä on ollut mahdollista toteuttaa, on ne pyritty tekemään mahdollisimman nopeasti.