Vaihtuvuus

Kertomusvuoden aikana uusia henkilöitä tuli palvelussuhteeseen yhteensä 55 henkilöä, heistä vakinaisiksi 6. Palvelussuhteita päättyi yhteensä 101, näistä vakinaisia palvelussuhteita 37, joista 3 henkilöä siirtyi eläkkeelle. Lähtövaihtuvuus oli 29,5 % ja keskimääräinen vaihtuvuus 0,08%.

Edellä oleva tilasto sisältää 18 henkilöä, joiden palvelussuhde sekä alkoi että päättyi kertomusvuoden aikana (Kirkkohallitus 16, Kipa 2). Näitä henkilöitä olivat esimerkiksi ulkosuomalaistyön turistityöhön tulleet turistipapit ja kanttorit, harjoittelijat ja kesätyötekijät sekä muihin lyhytkestoisiin projektitöihin palkatut henkilöt. Sisäisessä työkierrossa hoitamassa toisen tehtävän sijaisuutta tai projektitehtävää oli yhteensä 7 henkilöä.