Palvelussuhteen kesto

Henkilön työhistoriaa kuvataan nykyisen työnantajan palveluksessa oloaikana alla esitetyllä asteikolla prosentteina koko henkilömäärästä (343).

Alle viisi vuotta työssä olleiden osuus on suuri. Kipan lisäksi lukuihin vaikuttaa turistityöhön rekrytoitujen henkilöiden määrä sekä erilaisissa projektitehtävissä olevien ja sijaisuuksia hoitavien henkilöiden määrä.

</p> <p> </p> <p>Alle viisi vuotta työssä olleiden osuus on suuri. Kipan lisäksi lukuihin vaikuttaa turistityöhön rekrytoitujen henkilöiden määrä sekä erilaisissa projektitehtävissä olevien ja sijaisuuksia hoitavien henkilöiden määrä.</p>