Kirkkohallituksen organisaatio

Oheiset kaaviot kertovat Kirkkohallituksen organisaatiorakenteen ja henkilöstömäärän eri osastoissa ja yksiköissä (kirjavahvuus sekä työvahvuus 31.12.2017, henkilötyövuodet 2017). Suurimmat henkilöstömäärät ovat Kipassa, toiminnallisella osastolla, talousosastolla ja Kirkon viestinnässä.

 

Henkilöstömäärä osastoittain 31.12.2017 (kirjavahvuus ja työvahvuus, henkilötyövuodet)