Henkilöstö tehtäväryhmittäin

Kertomusvuonna esimies- ja johtotason tehtävissä oli yhteensä 39 henkilöä, joista naisia oli 36 % ja miehiä 64 %. Asiantuntijatehtävissä työskenteli yhteensä 175 henkilöä, heistä 161 Kirkkohallituksessa. Asiantuntijatehtävissä työskentelevien naisten osuus oli 60 % ja miesten 40 %. Toimihenkilötehtävissä työskenteli yh-teensä 129 henkilöä, joista 77 Kipassa. Naisten osuus toimihenkilötehtävissä oli 88 %, ja miesten 12 %. Sukupuolijakauma johtuu Kipan toimihenkilötehtävien naisvaltaisista ammattiryhmistä. Kipassa naisten osuus henkilöstöstä oli yhteensä 90 %, ja heistä 70 %, työskenteli toimihenkilötehtävissä.